Food Bank Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK)
Food Bank Jabatan Kebajikan Masyarakat 2021